Samen met ouders

Op de Samuëlschool hebben wij betrokken, enthousiaste en hulpvaardige ouders. Het saamhorigheidsgevoel is groot. Daar zijn wij trots op, want samen gaan we voor goed onderwijs dicht bij huis. Wij vinden het belangrijk om goede contacten en ‘korte lijntjes’ met ouders te hebben

10_Samuel-24

Samen met ouders

Ouders zien wij als educatieve partners; hun inbreng bij de ontwikkeling van hun eigen kind is voor de school essentieel. Wij streven ernaar vanuit onderling vertrouwen de handen ineen te slaan om de kinderen optimaal te ondersteunen bij het leer- en ontwikkelproces. Gezamenlijk zijn we verantwoordelijk voor de ontwikkeling van ieder kind. Ouders en school hebben daarin hun eigen deskundigheid en specifieke verantwoordelijkheid.

Parro

We informeren ouders over belangrijke gebeurtenissen op school en over de ontwikkeling van hun kind(eren). Via het handige ouderportaal Parro ontvang je berichten en nieuwsbrieven van school en kun je berichten sturen naar de leerkracht.

Contactmomenten

Aan het begin van het schooljaar is er een informatieavond. Het moment om kennis te maken met de leerkracht en te horen hoe het schooljaar eruit gaat zien. Drie keer per jaar word je uitgenodigd voor een oudergesprek. Daarnaast is het altijd mogelijk om op initiatief van de ouders of leerkracht een extra gesprek in te plannen. Ook organiseren we gezellige kijkmomenten. Je kunt dan samen met je kind in de groep naar de creatieve werkjes en opdrachten komen kijken.

De Samuëlschool heeft geen vaste oudercommissie. Door de kleinschaligheid zijn er altijd enthousiaste ouders die de school ondersteunen bij allerlei activiteiten.

Missie en visie

Op de Samuëlschool streven we ernaar dat kinderen zich cognitief, sociaal en creatief ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs