Basis voor de toekomst

Tijdens de basisschoolperiode leren kinderen zichzelf kennen en de wereld ontdekken. Op de Samuëlschool besteden we veel aandacht aan rekenen en taal. In de zaakvakken combineren thematisch onderwijs met afwisselende werkvormen. We leren ontdekkend en onderzoekend, waardoor de leerlingen tot nieuwe inzichten komen en nieuwe vaardigheden ontwikkelen. Zo geven we boeiend toekomstgericht onderwijs, waarbij samenwerken en eigenaarschap centraal staan.

StudioHeartbeat_Samuel_Polsbroekerdam-46

Wij geven de kinderen ook vaardigheden mee om goed te functioneren in de maatschappij. We leven in een tijd waarin de 21ste-eeuwse vaardigheden nodig zijn als voorbereiding op de toekomst. Dit voorbereiden doen we met behulp van de nieuwste lesmethodes, technieken en vakken waarnaar de maatschappij van morgen vraagt. Denk aan Engels vanaf groep 1, aandacht voor wetenschap & techniek, burgerschap en wereldoriëntatie met actuele thema’s.

Wereldoriëntatie

We werken met de methode Top Ondernemers voor wereldoriëntatie. Geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek komen op een nieuwe en verfrissende manier aan bod. Top Ondernemers laat kinderen de wereld ontdekken aan de hand van goed uitgewerkt en concreet ondersteunend thematisch onderwijs.

Ontwikkeling vaardigheden

Bij Top Ondernemers werken we met verschillende thema’s, zoals: mens en lichaam, natuur en seizoenen, beestenbende, vriendschap en cultuur. Elk thema bevat 15 opdrachtkaarten waarbij de ontwikkeling van vaardigheden centraal staat. De informatie en kennis die nodig zijn om de opdrachten te maken, zijn een middel om deze vaardigheden te ontwikkelen. Denk aan vaardigheden als informatie opzoeken en verwerken, communiceren en samenwerken.

Ontdek-lab wetenschap & techniek

Het Ontdek-lab is een leeromgeving voor kinderen van groep 5 t/m 8 waarin zij ontdekkend leren met de focus op wetenschap & techniek. Het aanbod en de materialen inspireren de kinderen; het stimuleert om te gaan ontdekken en onderzoeken, en daarmee successen te ervaren.

Eigen vragen, eigen antwoorden

Kinderen worden uitgedaagd om initiatief te nemen, samen te werken en creatief te zijn. Ze krijgen bewust meer verantwoordelijkheid. Zo bouwen kinderen zelfvertrouwen op in het vinden van antwoorden op eigen vragen. Steeds vaker weten ze deze zelfstandig te vinden.

10_Samuel-5

Engels in groep 1 t/m 8

Gelet op de internationalisering en het toenemend gebruik van nieuwe media vinden we een goede beheersing van de Engelse taal belangrijk. We werken met een doorgaande leerlijn voor groep 1 t/m 8, waarbij de kleuters de taal vooral spelenderwijs leren met liedjes, rijmpjes en spelletjes.

Missie en visie

Op de Samuëlschool streven we ernaar dat kinderen zich cognitief, sociaal en creatief ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs