Onderwijs in de onderbouw

Spelend leren is essentieel in de ontwikkeling van jonge kinderen. Kleuters spelen in de klas in de gezellige en leerzame themahoeken, buiten op het schoolplein en in het speellokaal. Bij ons zitten alle kinderen in combinatieklassen waarin twee of meer jaargroepen gezamenlijk onderwijs volgen. Ze krijgen les en begeleiding van een leerkracht en een onderwijsassistent.

StudioHeartbeat_Samuel_Polsbroekerdam-32

Inspirerende thema’s

Kleuters leren aan de hand van thema’s zoals het menselijk lichaam, seizoenen of dieren. Binnen een thema ontwikkelen kinderen kennis en vaardigheden op veel verschillende gebieden. Onze hoeken sluiten aan bij het thema.

Ontwikkeling

Naast het spelend leren hebben we veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kleuters. Het is belangrijk dat ze met plezier naar school gaan en zich veilig voelen.

Kinderen leren op school samen te spelen en elkaar te helpen. Ze leren elkaar te vertrouwen en durven voor elkaar op te komen. We volgen daarvoor de ontwikkelingslijnen. De doelen die daarbij horen, volgen we per periode en verwerken we in de thema’s.

Engels vanaf groep 1

Vanaf groep 1 krijgen de kinderen spelenderwijs Engels aangeboden. Met liedjes, rijmpjes en spelletjes wordt op een speelse manier de eerste basis gelegd. Belangrijk voor later!

Missie en visie

Op de Samuëlschool streven we ernaar dat kinderen zich cognitief, sociaal en creatief ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs