Onze identiteit

De Samuëlschool is een protestants-christelijke basisschool, waar iedereen die onze identiteit respecteert welkom is.

Op school vertellen we verhalen uit de Bijbel, bidden en danken we elke dag en zingen we over en voor God. We vertellen de kinderen dat God voor hen wil zorgen en dat Hij uit liefde voor ons zijn Zoon Jezus naar ons heeft toegestuurd.

StudioHeartbeat_Samuel_Polsbroekerdam-7

Normen en waarden willen we vanuit christelijk perspectief uitdragen. We maken leerlingen graag vertrouwd met waarden als respect, betrouwbaarheid, geduld, gericht zijn op anderen, rechtvaardigheid en vergevingsgezindheid. We besteden aandacht aan de christelijke feestdagen, waarbij we met respect omgaan met andersdenkenden.

In de praktijk

We vertellen de kinderen verhalen uit de Bijbel en gaan daar met hen over in gesprek om samen te ontdekken wat de diepere bedoeling is en hoe we dit toe kunnen passen in ons leven. We zingen, bidden en vieren samen de christelijke feestdagen. Op bid- en dankdag gaan we naar de kerk. We vinden het belangrijk om aan de kinderen te vertellen en te laten zien dat God voor hen wil zorgen en van hen houdt.

Aandacht voor de leefomgeving

Op onze school besteden we gericht aandacht aan sociale ontwikkeling en burgerschap. We willen aansluiten bij wat leerlingen aanspreekt, maar ook hun horizon verbreden en ze laten kennismaken met zaken waar ze niet vanzelf mee in aanraking komen. Ze leren zich internationaal te oriënteren en verder te kijken dan de grens van hun dorp of land.

We hebben ook aandacht voor onze leefomgeving en de toekomst: hoe kunnen we op een verantwoorde manier leven en de aarde zo goed mogelijk doorgeven aan de volgende generatie? Daarnaast richten we onze aandacht op lichamelijke gezondheid. We willen dat leerlingen zich bewust zijn van de invloed van voeding en beweging hierop.

Missie en visie

Op de Samuëlschool streven we ernaar dat kinderen zich cognitief, sociaal en creatief ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs