De Samuelschool in Polsbroekerdam is een kleine school. Dat is fijn voor de kinderen; ze kennen elkaar allemaal en er wordt gezellig met elkaar gespeeld op het plein. De school geeft kwalitatief goed onderwijs en er zijn korte lijntjes tussen ouders en de leerkrachten. De leerkrachten kennen de kinderen goed, ze worden echt gezien!

De Samuelschool is een fijne dorpsschool ; door de kleine groepen worden de kinderen goed gezien en zien ze elkaar, er heerst saamhorigheid tussen jong en oud! Naast goede kwaliteit onderwijs, en een fijne sfeer is voor ons de Bijbelse boodschap belangrijk en dat wordt de kinderen elke dag meegegeven.

Een school waarin persoonlijke aandacht en verbondenheid vanuit respect en liefde voor het kind bovenaan staat. De kleinere klassen, betrokken leerkrachten en het onderwijs op maat is heel passend gebleken voor mijn kind, die qua begeleiding meer nodig heeft dan gebruikelijk. Ik heb als ouder alleen maar positieve woorden en ben enorm dankbaar.

Een fijne school met betrokken ouders en een enthousiast team waar de lijntjes lekker kort zijn. Een heerlijke plek om je kinderen hun jeugd door te laten brengen.

CBS Samuël is school met een warme, gemoedelijke, open sfeer. We merken dat ons kind zich er gezien, geliefd en veilig voelt. Het onderwijs wordt goed afgestemd op de kinderen en de aandacht die er door de kleinschaligheid kan zijn voor ieder kind, spreekt ons aan. Er is uitdaging op ieders niveau. Ook het positieve Bijbelonderwijs waarderen wij. Wij zijn heel dankbaar voor deze school met enthousiaste en betrokken leerkrachten!

Missie en visie

Op de Samuëlschool streven we ernaar dat kinderen zich cognitief, sociaal en creatief ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs