Een goede plek voor je kind

Wil jij dat je kind eigentijds basisonderwijs krijgt dichtbij huis en vriendjes heeft in de buurt? Wij heten je van harte welkom op CBS Samuël en vertellen je graag alles over onze school en wat ons bijzonder maakt.

StudioHeartbeat_Samuel_Polsbroekerdam-46

De Samuëlschool is een kleine dorpsschool voor protestants-christelijk onderwijs in Polsbroekerdam. De school telt tussen de 30 en 40 kinderen, verdeeld over drie combinatiegroepen. Wat opvalt is de rust en ruimte, zowel om als in de school. We bieden een veilige en uitdagende omgeving met toekomstgericht onderwijs. Iedereen die onze identiteit respecteert, is van harte welkom.

De school is een vertrouwde omgeving voor de leerlingen, de ouders en de medewerkers. Kinderen voelen zich gewaardeerd en gerespecteerd.Door de kleinschaligheid van de school en het veilige pedagogisch klimaat kan elk kind zichzelf zijn en zich op een unieke manier ontwikkelen.

Ouderbetrokkenheid

Ouders zijn nauw betrokken bij de school. Het saamhorigheidsgevoel is groot, we doen het samen. Ouders waarderen de wijze waarop we kinderen motiveren tot leren, de kwaliteit van ons onderwijs en de veilige omgeving. We kennen elkaar, er zijn korte lijntjes en er is aandacht voor ieder kind. Kinderen gaan met plezier naar school.

Ontwikkelingsgericht

We bieden onderwijs op maat dat aansluit bij de onderwijsbehoeften van elk kind. Zo kan ieder kind groeien en zich op een unieke manier ontwikkelen. Daarbij kijken we ook naar het niveau van een kind en sluiten daar met ons onderwijs op aan. Wij zorgen voor een breed aanbod en willen kinderen motiveren tot leren.

Basis voor de toekomst

De vakken taal, lezen en rekenen vormen een belangrijke basis.Daarnaast combineren we in de zaakvakken thematisch onderwijs met gevarieerde werkvormen, waardoor de leerlingen tot nieuwe inzichten komen en nieuwe vaardigheden ontwikkelen. We leren ontdekkend en onderzoekend. We geven ze kortom boeiend toekomstgericht onderwijs, waarbij samenwerken en eigenaarschap centraal staan.

Niet voor niets is ons motto dan ook: waar een kleine school groot in kan zijn!

StudioHeartbeat_Samuel_Polsbroekerdam-60

Waar een kleine school groot in kan zijn!

We bieden onderwijs op maat dat aansluit bij de onderwijsbehoeften van elk kind. Zo kan ieder kind groeien en zich op een unieke manier ontwikkelen.

Missie en visie

Op de Samuëlschool streven we ernaar dat kinderen zich cognitief, sociaal en creatief ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs