Medezeggenschapsraad

Op elke school worden voortdurend beslissingen genomen. Beslissingen die te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven of met de school zelf. De medezeggenschapsraad (mr) behartigt de belangen van de leerlingen (via de ouders) en de leerkrachten in deze besluitvorming.

StudioHeartbeat_Samuel_Polsbroekerdam-38

Wat doet de mr?

De taak van de mr bestaat onder meer uit meedenken met de directie en het toetsen van besluiten van de directie. Het kan dan gaan om het formatieplan, het schoolplan, het activiteitenplan, de schooltijden en vakanties.

Samenstelling

De mr van onze school bestaat uit twee ouders en twee leerkrachten. Zij hebben een actieve rol bij de beleidsvorming in onze school. De mr vergadert ongeveer vijf keer per jaar. Bij de vergadering is de directeur aanwezig als adviseur.

De mr-leden zijn:

  • Gerda Molenaar (voorzitter, leerkracht)
  • Pieter Verweij
  • Casperina de Heer-den Besten

Uit de mr-leden van alle scholen van TriVia is de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr) samengesteld. De vertegenwoordigers zijn:

  • Namens de ouders: vacature
  • Namens het schoolteam: Gerda Molenaar

Contact

Heb je vragen of wil je iets kwijt aan de mr? Schroom niet om een van ons aan te spreken! Je kunt ook contact opnemen via de voorzitter: mr.samuelschool@triviascholen.nl.

Missie en visie

Op de Samuëlschool streven we ernaar dat kinderen zich cognitief, sociaal en creatief ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs