Sfeerimpressie

Vanwege de kleinschaligheid van de school is er meer ruimte om ook kinderen met specifieke zorgvragen te begeleiden.
Omdat wij het belangrijk vinden dat Šlle leerlingen tot leren komen en daarvoor even veel kansen moeten kunnen krijgen, hebben wij de groepen ingedeeld op een wijze die tegemoet komt aan deze onderwijsbehoeften.

Wij hebben er voor gekozen om iedere dag tenminste 2,5 uur lang te werken in kleine groepen samengesteld uit twee leerjaren:
Groep 1-2 o.l.v. juf Gerda Jousma en juf Gerda Molenaar
Groep 3-4 o.l.v. juf Noor Kroos, Gerda Molenaar en juf Henneke Versluis
Groep 5-6 o.l.v. juf Tineke Folkers
Groep 7-8 o.l.v. juf Gerda Jousma en juf Liesbeth Montagne
Daardoor is er juist voor de basisvakken rekenen, spellen, taal en begrijpend lezen veel aandacht voor ieder kind.
De overige, meer wereldorienterende en sociale, vakken vinden plaats in anders en groter samengestelde groepen.

Iedere morgen wordt gestart in twee groepen (1-4/ 5-8) met een half uur lezen; in groepjes, zelfstandig of onder begeleiding van leerkrachten.
Iedere morgen wordt afgerond in twee groepen (1-4/5-8) met een half uur bijbelonderwijs en zingen.
Iedere middag wordt afgerond in drie groepen (1-3/ 4-5/6-8) met 1,25 uur wereldorientatie vanuit een methode die de kinderen vaardig maakt voor de 21ste eeuw. TopOndernemers is een methode waarin Aardrijkskunde, Geschiedenis, Natuur en Techniek geintegreerd worden aangeboden op een projectmatige manier.
Ook muziek, schrijven, sociale vaardigheidslessen en verkeer worden in de grotere groepen aangeboden.
Op vrijdagmiddag is er geen TopOndernemers, maar krijgen de kinderen van groep 3-8 gymles o.l.v. een vakdocent in de gymzaal van Benschop.