Schoolcommissie

Aan onze school is een schoolcommissie verbonden. Deze groep vormt een brug tussen ouders en school. Tegelijkertijd heeft de schoolcommissie een adviesfunctie richting de schoolleiding en het algemeen bestuur.

10_Samuel-23

Over de volgende zaken kan vanuit de schoolcommissie gevraagd of ongevraagd advies gegeven worden:

  • Identiteit van de school
  • Het onderwijs
  • De organisatie
  • Het aannemen van leerlingen
  • Het personeelsbeleid op schoolniveau
  • Het financieel beleid op schoolniveau

Jaarlijks wordt er, richting ouders en leerlingen, verslag uitgebracht over de werkzaamheden van de schoolcommissie.

Leden van de schoolcommissie

  • Cock Verweij (voorzitter)
  • Esther van Beek - Brouwer
  • Mirjam Bruinius - Van Tilborg

Missie en visie

Op de Samuëlschool streven we ernaar dat kinderen zich cognitief, sociaal en creatief ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs